FAQ

 28. Czy dzieci podczas wyjazdu narciarskiego ze Skimaniakiem mogą spędzać przerwę z instruktorem w trakcie swego całodziennego szkolenia narciarskiego w godzinach między 12 a 13?

Tak, istnieje taka możliwość po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem.

 

przerwa narciarska